Guida stisykling

Skifantomet vil i sommar og utover hausten tilby guida turar med stisykkel i Jølster på jolsteradventure.no

Tilby både guida tur og guida tur med basecamp og servering av mat inkludert i opplegget. Ta kontakt på olav@jolsteradventure.no for meir informasjon.

Jølster adventure arrangerar basecamp med stistyling den 7. juli kl. 11:00 på sørsida av Jølstravatnet i Skryklingsdalen og nedover rørgata på Myklebust. Det vert bålpanne og servering av mat. Ved dårleg vær set vi opp lavvo. Pris kr. 500. Vi kjem seinare med meir informasjon på jolsteradventure.no. Ta kontakt med oss på post@jolsteradventure.no om du vil vere med.

Bli med på vannhopping 17 august på Sægrov

I år blir det vannhopping på Sægrov 17 august