Booking av topptur / ski touring

NORSK / NORWEGIAN:

  • Kontaktskjema for dei som ønskjer å bruke meg som lokal guide på topptur i Jølster.
  • Betaler for min lokalkunnskap
  • Fra kr 700 per person per dag.
  • Utleie av lavoo med tilbehør (benker og bålpanne).
  • Fyll ut skjema og eg vil ta kontakt.

.

ENGELSK / ENGLISH

 • Booking ski touring in Jølster for those who wish to use me as your local guide.
 • Are paying formy local knowledge
 • From 700 NOK per person per day.
 • Rental of lavoo with benches and bålpanne
 • Fill the form and I will contact you.

.